• Motorna ulja
  • Total i Elf
  •  Motorno ulje

Total

Kao jedna od vodećih i najboljih naftnih kompanija na svetu, TOTAL naftna kompanija pruža širok spektar usluga i proizvoda najlkvalitetnijih motornih ulja i maziva. Dosadašnji veliki uspeh kompanije TOTAL ogleda se u proizvodnji visoko kvalitetnog ulja koji se koristi na polju industije. TOTAL maziva i ulja odgovaraju na zahvteve svih proizvođača i kupaca, a prisutni su u automobilskoj, prehrambenoj , tekstilnoj, papirnoj, farmaceutskoj, drvnoj i drugim industrijama. ELF koji je 2000. godine postao TOTAL brend doprineo je podizanju kompanije na veoma visoke standarde, koji pružaju zagarantovani kvalitet. Uspešnost TOTAL I ELF brenda pokazuje se učešćima u moto-sportovima i najvećim svetskim takmičenjima. Njihova vrednost i kvalitet maziva pružaju sigurnost kupcima i proizvođačima i kao takavi ubrajaju se u najkvalitetnije i najpoznatije proizvođače motornih ulja. Veliki svetski proizvođači koriste TOTAL I ELF motorno ulje kao najkvalitenije proizvode za svoje motore. TOTAL kompanija garantuje svojim kupcima inovativne i kvalitetne proizvode kao i podršku i kontakt sa kupcima.

Link ka sajtu

Usluge

  • SEO
  • Održavanje